Excelentní

Všichni známe podobnou situaci – přijdeme do autobusu, kavárny či obchodu a vítá mračící se člověk, který nám naznačuje,jaktože jsme se opovážili vstoupit.

Novou sérií s názvem Excelentní se věnujeme se otázce, nakolik naše zkušenost z dob komunismu, kdy bylo všeho málo a život byl více náročný, ovlivňuje náš současný život. Myšlení Excelence je v Bibli obsaženo již od stvoření, kdy Bůh každý den říká: „Co jsem stvořil, je dobré.“ Důraz na práci již v době kdy byl psán Starý zákon, byl ve stylu: „pokud chceš to nejlepší, snaž se dát to nejlepší“.

Česká společnost je stále ovlivněna myšlením „to stačí“, „hlavně ušetřit“ nebo „hlavně když to nějak funguje“. Ne že by na šetření bylo něco špatného, ale špatné je, když šetříme na úkor výsledku, kdy to, co tvoříme, není dobré – je to polovičaté.

Apoštol Pavel říká: „Všechno, co děláte, dělejte, jako by to bylo pro Boha, ne pro lidi.“ To je výzva pro nás na tento měsíc, podívat se na naši práci a zamyslet se, jestli jsme zvyklí dělat věci napůl, nebo zda jsme dobrými správci obdarování, která nám do našeho života byla svěřena.

Vzděláváme se v oblasti, za kterou jsme zodpovědní? Dáváme naší práci dostatek času či prostředků? Předáváme radost v tom, co děláme? Modlím se, abychom uměli být excelentní, tzn. abychom uměli dělat to nejlepší s tím, co v současné chvíli máme. Stejně tak doufáme, že i Bůh nám bude chtít dát to nejlepší.

Poslechni si sérii