Adventní radost

Ahoooyyy, křičeli poslední víkend naši angličtí hosté, aby ukázali, jak dobrá je jejich čeština.
Návštěva anglického pastora Kirka McAteara a jeho týmu byla poslední větší aktivitou tohoto roku. Opět jsme zapracovali na tom, aby Duch svatý se svými dary byl viditelnější v naší církvi a v životě každého z nás. Kirk zakončil svou službu nedělním kázáním o správcovství a štědrosti, čímž ukázal, že být duchovní a přitom praktický je možné a že téma peněz rozhodně nemusí být tabu v životě křesťana ani na nedělní bohoslužbě. Kouni se na pár fotek.


Kirk mi svým postojem a důrazem na duchovní dary připomíná, že Bůh stále přináší radost a naději do našeho každodenního života. A tak když pomalu končí rok 2022, přiznám se, že i já mám radost. Mám radost, když vidím, že roste vaše nadšení pro Boží věci, roste vaše štědrost, touha být blíže Bohu. Mám radost z nových členů, kteří se rozhodli být součástí naší Boží rodiny, z těch, kdo se tento rok zapojili do služby či jen nově navštěvují některé z pravidelných setkávání. Jsem rád, že spolu zůstáváme v neděli ještě dlouho po skončení bohoslužby a někdo dokonce přichází už půl hodiny předem. Těším se i z vánoční akce „Krabice od bot“, které se jako sbor spoluúčastníme, a vidíme, že díky této akci Kidztownu vybraných 270 kolínských dětí dostane vánoční dárek, i když si to jejich rodiče nemůžou dovolit.


Minulou neděli jsme zapálili svíčku „naděje“ a zahájili tak první adventní týden. V následujících nedělích zapálíme ještě svíčky „lásky“, „radosti“ a „míru a pokoje.“ Přeji vám, abyste upnuli svůj zrak na Ježíše, ve kterém všechna tato slova ožívají, abyste se dále modlili jeden za druhého, naslouchali Božímu hlasu, vnímali, jak On vidí naše životy. Když si vyhradíme čas na to, abychom se těšili z Jeho přítomnosti, budou tato slova ožívat i v nás nehledě na okolnosti, ve kterých se nacházíme.
Bůh vám moc žehnej, užijte si letošní advent.

Martin Penc