Nové přírůstky do sborové knihovny

Zveme Vás do sborové knihovny, kam přibyly další tituly. Všechny tyto knihy jsou plné příběhů, které se skutečně staly.

Co napsal anděl do hlášení/ Pavel Bosman

Soubor osobitých povídek, fejetonů a úvah oblíbeného karikaturisty je dokladem toho, že jeho tvořivost se neomezuje na výtvarné umění. Zkušenosti strojvedoucího, manžela, otce i účastníka bohoslužeb vytvářejí originální celek: svět myšlenek, vtipu, mnohdy nečekaných perspektiv a pohledů na život i na svět Bible. Autorova rodina, spolupracovníci i biblické postavy ožívají před čtenářem projasněné svěžím světlem.

Obsahuje příspěvky, které v minulosti vyšly v časopise Život víry, ale i texty dosud nepublikované. Nedílnou součástí knihy jsou také autorské ilustrace a kreslené vtipy.

„Jedním ze skutečně smrtelných hříchů církve je ztratit smysl pro humor. Vtip je podceňovaná teologická disciplína, která ve zkratce často řekne víc než mnoho slov. A Pavel Bosman nás svou teologií vykupuje z hříchu vážnosti a ztráty nadhledu.“ Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance

„Pavel Bosman patří k nejpůvodnějším současným českým karikaturistům, i když ho u nás z důvodu, že kreslí pro křesťany, skoro nikdo nezná. Jeho literární experimenty jsou kreslenými ksichtíky a postavičkami zastiňovány především frekvencí. Kdo se do nich totiž začte, zjišťuje, že jsou plodem téže tvořivé originality. Humor si tu podává ruku se sentimentem a s intimitou, bavíme se i smázneme slzu. K úžasnému Bohu dojdeme slovem i obrazem, aspoň v doprovodu Pavla Bosmana.“ Tomáš Dittrich, redaktor časopisu Život víry a pastor KS Praha

„Humor Pavla Bosmana je mimořádný. Umí totiž to, co málokdo: Zamíří přesně na naše slabé místo, a přitom nejde o zlomyslný výsměch, ale spíš o laskavé vyzvání k zamyšlení, popř. k nápravě. Myslím, že v celé jeho tvorbě se odráží, že má Kristovu církev – a lidi obecně – opravdu rád.“ Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu Život víry

Odvážná/ kolektiv autorek

Kniha Odvážná v sobě zahrnuje 37 životních příběhů, které jsou autentické a pravdivé. Různé ženy z českého prostředí zde líčí své zážitky nebo situace, ve kterých zakoušely strach, obavy, pochybnosti či nejistotu. Byly postaveny před rozhodnutí: buď budou bojovat, riskovat, udělají krok do neznáma, přijmou výzvy stojící před nimi, a nakonec třeba zvítězí, anebo se stáhnou, utečou, zůstanou vězet v zajetých kolejích, stereotypech i nesplněných snech a přáních. Budou mít dostatek odvahy k tomu, aby čelily strachu, opustily své jistoty, svou komfortní zónu, a nakonec získaly něco lepšího? Odkud vezmou sílu, kterou k tomu potřebují? Všechny příběhy jsou motivující a inspirativní. Odhalí vám opravdový zdroj síly a odvahy,

kterou každá z nás dennodenně potřebuje. Přesvědčí vás zároveň o tom, že stojí za to být ODVÁŽNÁ!

A pro nás „Kolíňáky“ – naleznete zde také, kromě jiných, příběhy Olinky Moldanové a Idy Pencové.

Otevřená klec/ Marie Frydrychová

Nevím, píše autorka, jestli je rozumné psát svou vlastní autobiografii, ale prožila jsem tak zajímavý život a poznala jsem tolik nádherných lidí, že jsem se pokusila ta podivná léta od mého obrácení v roce 1981 až po současnost, zapsat. Otevřená klec je pokus vystihnout, co všechno se může stát obyčejné ženě, když přestane spoléhat jen na vlastní síly a začne víc spoléhat na Boží milost. – Marie Frydrychová Marie Frydrychová (*1946) je křesťanská spisovatelka. Pochází z Chocně, ale žije s manželem nedaleko Brna. Od roku 1985 tajně spolupracovala s mezinárodní rozhlasovou stanicí TWR. S českou redakcí TWR v Brně spolupracuje dodnes. Otevřená klec je její třináctá publikace a autorčina autobiografie.

Z pokolení na pokolení/ Eric Foley

Velmi jedinečná kniha, která líčí život v severní Koreji, nebo chcete-li KLDR z vlastní zkušenosti. Kniha vznikla na základě vzpomínek severokorejské rodiny, která přes Čínu uprchla do jižní Koreje. Kniha ukazuje korejskou realitu, která je pro člověka ze svobodného světa naprosto nepředstavitelná. Především odhaluje skutečnost, že navzdory tomu, že dát najevo jakýkoliv zájem o křesťanství znamená zmizet do koncentračního tábora, odkud už se nikdo nedostane živý, tak přesto v KLDR tajní křesťané existují.

Jako sbor přispíváme na projekt Severní Korea – pekárna. Seznamte se blíže s životní realitou země, o níž se dozvídáme jen málo informací. Ať je to pro nás výzvou nejen k větší štědrosti, ale také k usilovným modlitbám za obyvatele této těžce zkoušené země.

Připomeňme si některé informace ze zdrojů Nehemie: Každé třetí dítě v této zemi hladoví. Mají takový hlad, že hledají alespoň kořínky nebo kůru stromů, aby zaplnily svůj prázdný žaludek. Pokud v těchto podmínkách přežijí, bude kriticky ohrožen jejich fyziologický vývoj.

Vlivem covidové situace v roce 2021 museli pracovníci Nehemie snížit počet porcí. Školy byly celoročně zavřeny, a proto rozváželi 5 dní v týdnu jen 2700 porcí do dětských domovů a jeslí. Jako náhradu ve vesnicích, kde za normálních okolností rozváží chléb i mléko, rodinám rozdávali mouku a cukr. Nyní je vlivem Covidu země stále uzavřená, proto jsme schopni zajistit pro děti pouze sójové mléko z místních zdrojů. Zoufale se čeká na otevření hranic, aby naši partneři mohli dostat základní suroviny do země a obnovit i distribuci výživových housek.) Pomáháme dětem v Severní Koreji, a tím přinášíme naději do jejich životů. Šest dní v týdnu dostávají bochníček chleba a hrnek sójového mléka. Mnohdy je to jediné pořádné jídlo za den. 130 korun pokryje měsíční náklady na jedno dítě.

Hansi/ Maria Anne Hirschmann

(O dívce, která vyměnila hákový kříž za kříž Kristův)

Strhující příběh o sudetské dívce (dosud žijící autorka), která studovala v nacistické škole a fanaticky zbožňovala Adolfa Hitlera. Po válce se za dramatických okolností dostala na Západ, kde postupně procházela hlubokou proměnou, vypůsobenou vztahem s Bohem.

Něco z recenzí čtenářů: Životní příběh této ženy mne naprosto ohromil. My, potomci rodičů a prarodičů, kteří zažili německou okupaci, máme určitý, většinou nepříliš pozitivní postoj k příslušníkům německého národa za války. Autorka popisuje vlastní životní příběh v česko-německém prostředí v českém pohraničí, bídu a nepřijetí v rodině pěstounů, naděje, které vkládala v nadějný Německý stát s velkým Vůdcem v čele a ohromené prozření, když zjistila, že žila v neskutečné iluzi a pravda je naprosto odlišná. Zajímavé, strhující, dobrodružné. A pravdivé…

Kniha se čte úplně sama a dává odpovědi na různé otázky jak z historie, tak i přeneseně ze současnosti. Pomohla mi porozumět fanatizmu německých lidí, kteří slepě opustili generacemi osvědčené a slepě následovali Hitlera …

Skutečný příběh ženy, která zasvětila svůj život Hitlerovi a jeho ideím. Po jeho smrti zůstává ve zmatku a boji o svůj holý život. Po dramatickém putování do západního Německa začíná nový život a překvapivě se vrací k víře, kterou dávno zavrhla…

Nikdy Nepůjdu sama/ Maria Anne Hirschmann

Hansi přišla do Ameriky s hořkými vzpomínkami na druhou světovou válku. Trvalo jí roky, než si zvykla na nový životní styl a přizpůsobila se americkým způsobům. Když už se zdálo, že se jí začne dařit dobře, rozpadla se jí rodina a Bůh ji povolal do služby na plný úvazek. Jak to bude fungovat? Z čeho bude žít? Co od ní Pán vlastně očekává? Jak přivykne osamělosti? Některé z odpovědí najdete v této knížce. Především brzy přišla na to, že osamělá nebude. Přesvědčila se, že ten, kdo následuje Ježíše, nemusí nikdy chodit sám.

Věra Dvořáková