Máme tady zase nový rok!

Poslední tři roky byly nečekaně náročné. Po dokončení přestavby budovy v Zídkách, kterou jsme ani nestihli oslavit, nastoupily dva roky poznamenané covidem. Jsem vděčný za každého z vás a za to, že jsme tyto nečekané výzvy společně zvládli. Mojí největší touhou bylo, abychom v těchto zvláštních časech nikoho neztratili a abychom znovu uvěřili, že církev je nejkrásnější místo na zemi, ať už jsme v ní prožili cokoliv. Pro tento cíl jsme zvolili dvě hlavní témata – duchovní dary a učednictví. Vyučováním o duchovních darech jsme si připomínali, že víra je něco živého, že Bůh mluví do našich životů. Lepší pochopení biblického učednictví zase mělo zjednodušit náš pohled na práci církve. Během minulého roku proběhlo několik studijních dnů, diskuzí a tréninků na tato témata. 

Vždycky by mohlo být lépe, ale věřím, že jsme se někam posunuli. Důkazem jistého vývoje je třeba šest nově pokřtěných lidí nebo devět nových členů sboru. Máme několik fungujících věkových skupin, které mezi sebou mají dobré vztahy. Osobně vnímám, že vztahy mezi námi v církvi se pořád vyvíjejí a prohlubují, a mám radost, když se lidem po bohoslužbě nechce domů a zůstávají v církvi ve vzájemných rozhovorech někdy až do půl druhé odpoledne.

Máme také misionářku v Tádžikistánu a snad ji příští rok navštívíme. Letošní nápad Kidztownu s krabicí od bot pomohl opět dokonce třem stům dětí k lepším Vánocům. Stále mi přicházejí na mysl další a další dobré skutky, které vás napadají a společně je pak realizujeme.

Vždy tedy záleží na perspektivě, jak se na život naší církve podíváme.

Těším se, co přinese rok 2023. Hlavním veršem pro nás bude Jan 20,21 „Jako mne poslal Otec, já posílám vás.“ Nový rok zahájíme sérií o tom, jak rozumět Boží vůli a Božímu vedení v každodenním rozhodování. V průběhu roku si budeme klást otázky, kam nás Ježíš posílá, a diskutovat o tom, že Bůh v Bibli pořád někam směřuje, pracuje v národech i jednotlivcích. Pracuje také na Kolínsku a zve nás, abychom se připojili k jeho dílu. Ježíš své dílo definoval jako službu lidským potřebám a kázání poselství o přicházejícím Božím království. Moc si přeji, abychom více porozuměli naší křesťanské identitě, tomu, kým jsme a kým je Ježíš pro nás v potřebách a výzvách roku 2023.

Díky vám všem, kdo jdete s námi!

Martin Penc