Boží přítomnost

V neděli jsem mluvil na téma „schody a Boží přítomnost“.

Stále prahnu po tom, aby Boží přítomnost pro nás nebyla jenom zbožnou frází, ale abychom se s živým Ježíšem skutečně setkávali. Je skvělé vědět stále více o Bohu i o víře, ale ještě více si přeji, abychom byli v úzkém spojení s Ježíšem, aby Ježíš byl naší silou, naším přítelem, naší moudrostí. Bible ukazuje Boha, který prochází naším světem a hledá, kdo se přidá k jeho misi. Chci se k ní přidat, je to pro mne radost. Modlím se, abychom se těšili z Boží přítomnosti a mohli jsme se osobně účastnit naplňování jeho plánů, které má pro naše město, pro naši práci i rodinu.

Doporučuji každému z vás, abyste si toto kázání poslechli. Dozvíte se v něm, že Boží přítomnost přináší čerstvý pohled na život i víru, pomáhá nám spát, i když máme „pod hlavou kámen“, a v každém věku přináší výzvy, které vedou k naplněnému životu.

Těším se na březen, na půst s modlitbami 8. března, na Velikonoce i velikonoční půst 3.- 7. dubna, protože právě půst často způsobí, že vnímáme Boží přítomnost zřetelněji a hlasitěji slyšíme jeho hlas.

Bůh Vám žehnej

Martin Penc