Evangelium podle...

V knize Laboratoř sekularizace se dočteme, že lidé v českém prostoru nemají zájem o křesťanskou víru, protože celá naše zem je plná symbolů, o kterých  mají lide pocit, že znají. Domnívají se, že víra nedává nic zajímavého dnešnímu člověku. 
 

Sérií evangelium podle… bychom chtěli reagovat na tyto české stereotypy a za pomocí známých jmen režiséra, dvou hudebníků a českého vězně diskutovat o tom, jak slovo evangelium teda zpráva, která přináší radost, může překvapit i dnešního člověka.

Sleduj sérii