Minulost nechávám za sebou

Listopadová série nese název „Minulost nechávám za sebou“ a vychází ze 3. kapitoly knihy Filipským:

„Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“

Během celého života procházíme situacemi, které nám mohou brát radost, víru, lásku nebo i naši identitu – pokud jim to dovolíme. Pavel nás motivuje, abychom se celý život učili vidět, že to nejlepší nás teprve čeká. Nemůžeme změnit to, co se stalo, ale jen my sami rozhodujeme o tom, jak tyto události ovlivní náš vnitřní život (a následně i naše jednání). Tématu minulosti a co si s ní počít se budeme věnovat po čtyři neděle, mimo jiné i se dvěma hosty, z nichž jeden je až ze zámoří.

Poslechni si sérii