Příběhy o hledání aneb „Dolejšovky“

Tyto názvy shrnují řadu povídkových příběhů autorů Evy a Pavla Dolejších, které letos v reedici vyšly v křesťanském nakladatelství Daniela Pospíška.

Pavel Dolejší byl zakladatelem a pastorem sboru AC Čáslav, před několika lety odešel ke svému Pánu, jeho žena Eva žije v jižních Čechách. Oba mají ve zmíněných knihách „ukryté“ i své svědectví (pod jiným jménem).

Pro ty, kterým snad jejich jména nebo názvy knih nic neříkají, aspoň krátce nastíníme obsah:

Cesta k víře není vždy přímočará a bezproblémová. Mnohem častěji je plná zákrut, překážek a pádů. Své o ní vědí i nenápadní hrdinové povídkových knih Každý má svůj Everest, Život není peříčko, Láska je když… a Svatbou život nekončí. A skutečnými hrdiny opravdu jsou: přerušit slibně se rozvíjející kariéru odmítnutím vstupu do KSČ kvůli víře či veřejně přiznat změnu svého smýšlení opravdu nebylo nic snadného. V jednotlivých knihách se čtenář setkává s rodinou Hornových, se svérázným hajným Votrubou a mnoha dalšími postavami, jejichž přerod může sledovat.

K cyklu Příběhy o hledání určitým způsobem patří i kniha povídek Deset a jedno setkání (původně vyšla jako třetí svazek), avšak zároveň se od nich liší. Jen jeden příběh se totiž odehrává v nedávné minulosti. Ostatní příběhy zavádějí čtenáře do doby před téměř dvěma tisíci lety, do času, kdy Ježíš Kristus přinášel nemocným odpuštění a hříšným uzdravení. Ne, předchozí slova nejsou prohozená, protože odpuštění a uzdravení jdou ruku v ruce.

ANEBO

si můžete koupit celý komplet těchto pěti knih v jediném svazku nazvaném Jedna a jedna jsou tři a ušetřit tak spoustu peněz.

Má známá hodnotí knihy takto: Ano, sama jsem Dolejšovky používala jako dárky i pro nevěřochy – třeba učitelům, s kterými se loučily mé děti (třídním) – jsem je dávávala, když jsem věděla, že rádi čtou.

I já jsem řadu těchto knížek v minulých letech věnovala jako dárek – místo bonboniéry třeba při návštěvě nebo jako poděkování. Sladkosti se snědí, ale knížka zůstává Víra je v těchto knihách vylíčena jaksi přirozeně, prostým jazykem, takže se o nich pochvalně vyjadřovali i mnozí nevěřící, kteří je dostali (zaslechla jsem na jedné konferenci bavit se skupinku žen, že právě tyto knihy darovaly ve svém nevěřícím příbuzenstvu, kde byly pozitivně přijaty).

Knihy si můžete objednat zde: www.danielknihy.cz.

A nebo si některé z nich půjčit v naší sborové knihovně.

Věra Dvořáková