Série kázání – říjen 2022

Deprese & závislosti – a co my s tím?

Říjnové neděle nás překvapí velmi divokými tématy. Stejně divoká je totiž naše doba. Přeju si, abychom rozuměli problémům a výzvám, které se na nás valí, a abychom věděli, jak nám Ježíš může pomoci čelit současným tlakům.

V říjnu proto přivítáme Peta Luptona z organizace Nepornu, s Jirkou Jedličkou budeme mluvit o duševním zdraví (a nemoci) a Tonda Tipan z Teen Challenge nás uvede do problematiky klasických starých pokušení a nastíní způsoby, jak je možné nad nimi vítězit.

Největší důraz položíme na otázku, jak můžeme pomoct zejména mladým lidem zachovat si duševní zdraví v této podivné době. Po kázání Jirky Jedličky proto bude následovat společný oběd a odpolední seminář. Z mé vlastní rychle vytvořené statistiky mezi mládeží z posledních měsíců vyplývá, že dva až čtyři mladí křesťané z deseti se potýkají se závažnými projevy či důsledky duševní nepohody – může to být sebepoškozování, porucha příjmu potravy, deprese, ztráta vztahů a další obtíže, do kterých se dostali po covidových letech nebo v souvislosti s válečnou situací. Chceme proto hledat porozumění (jak se správně chovat k těm, kdo podobné věci prožívají) a východiska (jak víra a církev může pomoci jim samotným i jejich blízkým).

  • 2.10. Ida Pencová Úvod do tématu
  • 9.10. Pete Lupton Pornografie a její vliv na člověka a na jeho víru
  • 16.10. Jirka JedličkaDuševní zdraví současné mládeže a nejen jí (bude následovat společný oběd a odpolední seminář)
  • 23.10. Tonda Tipan Zkušenosti z Teen Challenge – Vítězství od závislostí
  • 30.10. Martin PencDeprese, závislosti a já aneb Co jsme se naučili